Fixed Price Projects          Flexibele IT oplossingen

Software op maat              Web Applications

Belgian IT-Consultancy BVBA hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Belgian IT-Consultancy BVBA Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Belgian IT-Consultancy BVBA Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Belgian IT-Consultancy BVBA verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Belgian IT-Consultancy BVBA verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Belgian IT-Consultancy BVBA. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Belgian IT-Consultancy BVBA om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Belgian IT-Consultancy BVBA Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Belgian IT-Consultancy BVBA openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Belgian IT-Consultancy BVBA leest geen van uw privé online communicaties.

Belgian IT-Consultancy BVBA raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Belgian IT-Consultancy BVBA zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Belgian IT-Consultancy BVBA is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Belgian IT-Consultancy BVBA en aan Belgian IT-Consultancy BVBA gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Belgian IT-Consultancy BVBA verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Belgian IT-Consultancy BVBA Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Belgian IT-Consultancy BVBA gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Belgian IT-Consultancy BVBA en haar relaties. Belgian IT-Consultancy BVBA kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Belgian IT-Consultancy BVBA verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Belgian IT-Consultancy BVBA kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Belgian IT-Consultancy BVBA gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Belgian IT-Consultancy BVBA, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Belgian IT-Consultancy BVBA gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Belgian IT-Consultancy BVBA houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Belgian IT-Consultancy BVBA, om te bepalen welke Belgian IT-Consultancy BVBA services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Belgian IT-Consultancy BVBA naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Belgian IT-Consultancy BVBA zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Belgian IT-Consultancy BVBA of de site; (b) om de rechten of eigendom van Belgian IT-Consultancy BVBA te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Belgian IT-Consultancy BVBA, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Belgian IT-Consultancy BVBA Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Belgian IT-Consultancy BVBA pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Belgian IT-Consultancy BVBA site of services, zal de cookie Belgian IT-Consultancy BVBA helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Belgian IT-Consultancy BVBA Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Belgian IT-Consultancy BVBA kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Belgian IT-Consultancy BVBA services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Belgian IT-Consultancy BVBA stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Belgian IT-Consultancy BVBA stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Belgian IT-Consultancy BVBA zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Belgian IT-Consultancy BVBA raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Belgian IT-Consultancy BVBA uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Belgian IT-Consultancy BVBA heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Belgian IT-Consultancy BVBA niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Belgian IT-Consultancy BVBA via noreply.waterbeddenservice@webforms.holoncom.eu. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.