Fixed Price Projects          Flexibele IT oplossingen

Software op maat              Web Applications

25
Vrijwel alle IT analytici zijn het erover eens: het komende decennia wordt het decennia van het Internet of Things. Steeds meer apparaten hebben de mogelijkheid om via het internet te communiceren. Het is dus de hoogste tijd voor een standaard.

Het Internet of Things is de term die gebruikt wordt het feit dat steeds meer apparaten, soms zo klein dat deze nauwelijks met het oog zichtbaar zijn, over een chip bezitten. Naar verwachting zullen er aan het einde van dit decennium meer dan 50 miljard apparaten zijn die via een chip met elkaar in verbinding kunnen komen.

Daarom is er dus besloten een speciale werkgroep op te richten welke als doel heeft om voor 2016 nog een standaard te ontwikkelen. Meerdere grote namen als General Electric, Oracle, Qualcomm en Huawei zijn uitgenodigd.

De keuze om te kiezen voor een internationale standaard is een logisch gevolg van de razend snelle ontwikkelingen op dit gebied en hoe belangrijk deze apparaten in de toekomst zullen zijn. Net als eerder voor het maken van een verbinding tussen twee computers (het TCP/IP protocol) en het wereldwijde web (W3C) gekozen is om een standaard uit te werken, zal dit dus ook gebeuren met verbindingen tussen deze kleine apparaten met een chip.
Actions: E-mail | Permalink |